forgaz2016 800x120 banner

Z przyjemnością informujemy, że kolejna edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie w hotelu Klimek**** SPA.

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów, w tym zagadnienia dotyczące:

  • polityki prośrodowiskowej w przemyśle gazowniczym,
  • pomiarów i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • monitoringu jakości paliw gazowych,
  • zmian w Dyrektywie MID,
  • oceny zgodności z Dyrektywą MID, z zastosowaniem norm zharmonizowanych, specyfikacji OIML zharmonizowanych i innych dokumentów,
  • sposobów ograniczania nielegalnego poboru gazu,
  • diagnostyki sieci gazowych,
  • najnowszych rozwiązań w budowie i renowacji sieci gazowych.

Program Konferencji obejmie wykłady plenarne, 20-minutowe wystąpienia ustne oraz panel dyskusyjny.
Materiały konferencyjne, w postaci wyłącznie publikacji naukowych (do 10 stron) zostaną opublikowane jako wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.
Wybrane publikacje zostaną wydrukowane w punktowanym czasopiśmie Nafta–Gaz.