Instytut jest uznaną jednostką badawczą, współpracującą w szerokim zakresie z administracją państwową, działającą na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego kraju oraz jego zrównoważonego rozwoju. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Misja Instytutu obejmuje transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy do praktyki przemysłowej. Instytut realizuje swoją misję poprzez stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych, rozwijanie działalności certyfikacyjnej i normalizacyjnej oraz rozwijanie współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi.
Instytut dąży do uzyskania pozycji najlepszej jednostki naukowej w branży naftowej i gazowniczej.

Do najważniejszych celów strategicznych Instytutu należą:

  • wspomaganie decyzji Ministerstwa Energii oraz innych organów władzy Państwa poprzez gromadzenie i dostarczanie adekwatnej do potrzeb wiedzy technicznej, opracowywanie ekspertyz, udział w tworzeniu strategii rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, udział w konsultacjach dotyczących wprowadzanych regulacji prawnych,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w praktyce przemysłowej, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę na krajowym rynku gazu i paliw ciekłych oraz wdrażania przez nie mechanizmów realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
  • doskonalenie systemu zarządzania swoimi zasobami, optymalizacja struktury, stanu kadrowego, infrastruktury badawczej, zakresu merytorycznego i relacji partnerskich z krajową i europejską przestrzenią badawczą.