Na mocy Decyzji 2/KJOT/WB/17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa  Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy został wyznaczony jako KRAJOWA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ (KJOT) upoważniona do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT).

 Decyzja KJOT-1 Strona 1

Ponadto, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wydaje Rekomendacje Techniczne dla wyrobów lub zestawów wyrobów wyprodukowanych w celu trwałego wbudowania w sieciach gazowych, których obszar zamierzonego zastosowania wychodzi poza obszar krajowych ocen technicznych, nie podlega procesom certyfikacji oraz nie jest objęty Polską Normą wyrobu niemającej statusu normy wycofanej.