Wynalazki INIG-PIB nagradzane na międzynarodowych wystawach innowacji
nagrody innowacje 2010 tnW latach 2008-2017, za prezentowane na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków rozwiązania techniczne i technologiczne, INiG-PIB uzyskał ponad 570 medali, dyplomów, wyróżnień i nagród specjalnych, w tym: 129 złotych medali, 117 srebrnych oraz 86 brązowych. Wynalazki Instytutu nagradzane były m. in. na wystawach w: Brukseli, Norymberdze, Moskwie, Budapeszcie, Genewie, Seulu, Kuala Lumpur, Taipei, Sewastopolu, Zagrzebiu, Bukareszcie, Honk Kongu i Warszawie. Za szczególną aktywność INiG-PIB w promocji wynalazków za granicą, Instytut był trzykrotnie nagradzany dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

 

Pełna lista nagród uzyskanych od roku 2014 jest dostępna na stronie https://www.inig.pl/o-instytucie/nagrodzone-technologie-inig

 


Rok 2017

zasluzonyNagrody Ministra Energii

Minister Energii uhonorował odznaką „Za Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego" Instytut oraz 6 pracowników, a także nadał stopień dyrektora górniczego II st. – 1 osobie oraz dyrektora górniczego III st. – 5 osobom.

 

 

 

Medal-Honorowy-im.-Sendzimira B

Honorowe Medale SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za wybitne osiągnięcia naukowe, wynalazcze i wdrożeniowe.

Nagrodzeni zostali: dr Grażyna Żak – za osiągnięcia wynalazcze dotyczące opracowania technologii wytwarzania dodatków do paliw stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i  energetycznym oraz dr inż. Zbigniew Stępień – za innowacyjne rozwiązania dotyczące badań paliw silnikowych, olejów smarowych oraz systemów oczyszczania spalin.

 

 

Laur2017 KZR MLaur Innowacji 2017

W edycji 2017 konkursu Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" INIG-PIB otrzymał wyróżnienie za projekt pn. "System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów - System KZR INIG". Wyróżnienie dla Systemu zostało przyznane w kategorii "Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym".

 

 

 

kompas mKOMPAS NORMALIZACJI

Za zasługi w promowaniu działalności normalizacyjnej INIG-PIB został wyróżniony przez Polski Komitet Normalizacyjny nagrodą KOMPAS NORMALIZACJI 

 

 

 


grafika m

Rok 2016

Laur Innowacyjności 2016

W konkursie im. Stanisława Staszica o LAUR INNOWACYJNOŚCI 2016 Instytut otrzymał: w kategorii Górnictwo i hutnictwo - ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2016 za projekt pn.: Inwersyjna płuczka wiertnicza", w kategorii Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia - SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2016 za projekt pn: Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające ciągłą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu" oraz WYRÓŻNIENIE za projekt: "Dodatek cetanowo-detergentowy do energooszczędnych olejów napędowych".

 

 


Rok 2013

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013
Instytut dostał potwierdzenie otrzymania Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej za 2013 rok, nadany przez Międzynarodową Wywiadownię Gospodarczą BISNODE i znalazł się w prestiżowym gronie 1% firm z Polski „... o znakomitej kondycji finansowej i bardzo dobrze wypracowanych zwyczajach płatniczych...". Certyfikat jest potwierdzeniem terminowości w regulowaniu zobowiązań oraz dobrych wskaźników finansowych INIG-PIB.


Rok 2012

Laur Innowacyjności 2012
W konkursie im. Stanisława Staszica o LAUR INNOWACYJNOŚCI 2012 organizowanym przez FSNT NOT w kategorii „Ekologia, geodezja, gospzloty staszic cr tnodarka wodna" Instytut Nafty i Gazu otrzymał trzy Laury Innowacyjności: Złoty Laur Innowacyjności za projekt „Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych", Srebrny Laur Innowacyjności za projekt „Opracowanie Koncepcji technologicznej i uruchomienie produkcji smaru do stosowania w przekładniach głównych silników trakcyjnych lokomotyw eksploatowanych przez PKP Cargo S.A." oraz Brązowy Laur Innowacyjności za projekt „Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych".

 

 

Nagroda Excellent BVCP tnQuality Organization 2012
W roku 2012 roku Bureau Veritas Cetrification Polska przyznało INiG nagrodę Excellent Quality Organization 2012. Wyróżnienie to jest specjalnym tytułem nadawanym tym organizacjom, które w swojej działalności w szczególny sposób uwzględniają aspekty jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Podstawą przyznania jest spełnienie dziesięciu wymagających kryteriów opracowanych przez audytorów BVC.

 


 Rok 2011

eko 2011 nagroda tnGrand Prix IX Edycji międzynarodowego konkursu EKO 2011
W roku 2011 Instytut po raz kolejny został laureatem międzynarodowego konkursu EKO organizowanego m. in. przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWIR) oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) otrzymując Grand Prix IX edycji tego konkursu. Nagrodę przyznano za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, na postawie ośmiu ekologicznych rozwiązań opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania, których wdrożenie miało miejsce w okresie ostatnich 2 lat.


Rok 2010

Great Place to Work 2010, 2009
GreGPTW Polska Best2009 CMYKat Place to Work – GPTW Polska Best2010 RGBprestiżowa nagroda przyznawana na całym świecie firmom, które cieszą się najwyższym zaufaniem wśród swoich pracowników. W 2009 r. INiG został laureatem I polskiej edycji tego konkursu i zajął miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy w naszym kraju. Rok 2010 przyniósł dla Instytutu II miejsce w kategorii firm zatrudniających poniżej 1.000 pracowników. Wiarygodność, szacunek, uczciwość i koleżeństwo - to między innymi za takie cechy Instytut został nagrodzony.

 

Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska 2010
WTERAZ POLSKA statuetka bg tn 2010 r. Instytut Nafty i Gazu w III edycji konkursu dla przedsięwzięć innowacyjnych, wspólnie z Rafinerią Nafty Jedlicze S.A., otrzymał Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA, za technologię pn. „Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych", wdrożoną na skalę przemysłową w 2008 roku w RNJ S.A.

 

Gazela Biznesu 2010
XI edycja organizowanego w roku 2010 przegazele Logo2010 tnz Puls Biznesu konkursu „Gazele Biznesu" przyniosła Instytutowi Nafty i Gazu wyróżnienie w rankingu wojewódzkim. INiG zajął najwyższą pozycję wśród wszystkich wyróżnionych instytutów w skali całego kraju.

 

 

filantrop tnFilantrop Królewskiego Krakowa A.D. 2010
Symboliczne berło św. królowej Jadwigi, akt nadania tytułu oraz pamiątkowy znaczek Filantropa to atrybuty przyznane Instytutowi za działania czynione na rzecz osób potrzebujących pomocy na terenie Krakowa w roku 2010. Tytuł został przyznany przez prezydenta m. Krakowa, a wnioskodawcą nadania tytułu było Towarzystwo Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, z którym od kilku lat współpracuje Instytut.

 

 

lider innowacji 2010 tnRegionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010
Komisja Konkursowa konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w III edycji regionalnej dla województwa małopolskiego przyznała Instytutowi Nafty i Gazu tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010" w kategorii Innowacyjna Firma. Komisja doceniła całokształt prowadzonych w INiG prac, zarówno w zakresie innowacyjnych technologii, dobrych praktyk jak i nagrodzonych wynalazków.

 


Rok 2009

eko2009 tnGrand Prix VIII edycji międzynarodowego konkursu EKO 2009
W roku 2009 Instytut został laureatem konkursu o Grand Prix VIII edycji międzynarodowego konkursu EKO, organizowanego m. in. przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (Skwir) oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH), przyznanym Instytutowi Nafty i Gazu w dziedzinie ochrony środowiska za 13 oryginalnych i ekologicznych rozwiązań, wspierających działalność służącą ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

 

gepard-1 tnGepard Biznesu 2009
W roku 2010 Instytut Nafty i Gazu odebrał statuetkę Geparda Biznesu za rok 2009 i znalazł się w grupie najdynamiczniej rozwijających się firm województwa małopolskiego.

 

 

Lider Innowacji 2009
lider innowacji 2009 tnTytuł Lidera Innowacji 2009 Instytut Nafty i Gazu uzyskał w wyniku wyróżnienia w VIII edycji konkursu. Tytuł został przyznany za „Opracowanie i wdrożenie na potrzeby polskiego przemysłu rafineryjnego innowacyjnych, światowej klasy rozwiązań technologicznych związanych z procesami doskonalenia jakości paliw i olejów, wytwarzania nowoczesnych dodatków uszlachetniających paliwa oraz za rozwiązania proekologiczne dotyczące biokomponentów w paliwach, a także utylizacji wysoce niebezpiecznych dla środowiska odpadów ropopochodnych".


Rok 2008

nagrPPP tnPOLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2008
Instytut Nafty i Gazu, w organizowanym przez PARP konkursie POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2008, otrzymał wyróżnienie dla technologii pn. „Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych", opracowanej wspólnie z Rafinerią Nafty Jedlicze S.A. Dzięki zastosowaniu tej technologii powstaje pełnowartościowy, klarowny olej bazowy stanowiący surowiec do produkcji wysokojakościowych olejów smarowych. Wyprodukowany przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A. olej wg tej technologii został nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów POLEKO 2008.

 


Rok 2007

Nasekwestracja tngroda w Konkursie Ministra Środowiska „GEOLOGIA 2007".
Podczas XIX Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w pierwszej edycji konkursu Ministra Środowiska "Geologia 2007", Instytut Nafty i Gazu wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. zostały nagrodzone nagrodą za "Pierwszą europejską instalację sekwestracji CO2". W konkursie nagradzano osiągnięcia i przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania i osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze.


Rok 2006

nagrody2 Anat tnGrand Prix XI Międzynarodowych Targów Nafta i Gaz 2006
Instytut Nafty i Gazu (wspólnie z firmą Biatel Info Automatyka S.A.) za automatyczny analizator THT w gazie ANAT-M otrzymał nagrodę Grand Prix XI Międzynarodowych Targów Nafta i Gaz 2006, przyznawaną za wysoki poziom techniczny i nowoczesność rozwiązań. Analizator THT ANAT-M został również zdobywcą nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

 


Rok 2005

Srebrnsrebrny laur 2005 tny Laur Małopolski
Instytut Technologii Nafty (obecnie Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego) w roku 2005 został laureatem nagrody Srebrny Laur Małopolski, przyznanej przez Małopolskie Biuro Promocji jako dowód uznania dla wysokiej jakości produktów oferowanych przez Instytut.