Instytut posiada 17 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność 
z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2005, wchodzące w struktury zakładów badawczych:

 

 


 

AB041
 
Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych – certyfikat akredytacji
Laboratorium Badawczego nr AB 041 
– metody badań urządzeń przeznaczonych do transportu i spalania gazu, regulacji jego parametrów fizykochemicznych, metrologii, badań gleby, wody i powietrza (w zakresie ochrony środowiska), a także geofizycznych parametrów skał i płynów złożowych;
 
 
 
 
 
kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel: 12 421 00 33
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, tel: 12 653 25 12

 

 
 
 
zakres akredytacji
znajdziesz tutaj:» AB041

 

 
 

AB009

 

Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 009 - wykonuje:


Badania fizyko-chemiczne:

 • ropy naftowej,
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, benzyny lotniczej, paliw do turbinowych silników lotniczych, oleju napędowego, oleju opałowego lekkiego i ciężkiego, olejów żeglugowych, paliw do statków żeglugi śródlądowej,
 • biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, paliwa etanolowe E85, benzyny silnikowej
  z bioetanolem, oleju napędowego z FAME, olejów roślinnych,
 • skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
 • asfaltówprzemysłowych i drogowych,
 • środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych, 
  olejów bazowych, smarów plastycznych do łożysk,
 • wyrobów chemicznych: dodatków i pakietów dodatków do paliw i olejów smarowych,
  gliceryny,
 • innych przetworów naftowych: parafin, mikrowosków, gaczy parafinowych, cerezyny,
  pozostałości atmosferycznych i próżniowych, frakcji i produktów naftowych o różnym zakresie temperatur wrzenia.
Badania właściwości użytkowych:
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego,
 • biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, benzyny silnikowej z bioetanolem, 
  oleju napędowego z FAME,
 • środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych, 
  olejów z eksploatacji i zużytych, smarów plastycznych,
 • wyrobów chemicznych: dodatków do paliw i olejów smarowych, płynów niskokrzepnących.

Badania silnikowe:

 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego,
 • biopaliw ciekłych: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, FAME.
Pobieranie próbek:
 • ropy naftowej,
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, paliw żeglugowych, 
  paliw do statków żeglugi śródlądowej,
 • biopaliw ciekłych: oleju napędowego z FAME, benzyny silnikowej z bioetanolem, 
  FAME, bioetanolu, olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych,
 • skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
 • innych przetworów naftowych, ciekłych w temperaturze (0 – 200)°C.
 
kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel: 12 61 77 528
e-mail: pion_tn@inig.pl 
 
AB 009 2017
 
 
 
 
  zakres akredytacji
  znajdziesz tutaj:» AB009
 
 
 

AB493
 
Laboratorium Badań Środowiskowych – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego
nr AB 493 
Badania w zakresie akredytacji
• poziom hałasu, drgania mechaniczne, oświetlenie elektryczne na stanowiskach pracy
• hałas przemysłowy (od instalacji)

 

 

 

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, tel.: 13 436-89-41 w. 217
Janusz Buczek, e-mail: buczek@inig.pl

AB 493 2016 03
 
 
 
 
 zakres akredytacji
 znajdziesz tutaj:» AB493
 
 
 

AB1313
 
Zakład Nawaniania Paliw Gazowych – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1313 – metody badań w zakresie kontroli stopnia nawonienia gazu, w tym badanie zawartości tetrahydrotiofenu (THT) w paliwach gazowych oraz oznaczanie składu gazowych mieszanin wzorcowych THT.

 

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel.: 22 632 99 50; 22 632 28 27
dr Anna Huszał, e-mail: anna.huszal@inig.pl

 

 
 
 
zakres akredytacji
znajdziesz tutaj:» AB1313
 
 
 
 

AP152
 
Laboratorium Wzorcujące – certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 152 w zakresie: wielkości elektrycznych, przepływu, ciśnienia i temperatury. 

 

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, tel.: 12 61 77 425
dr inż. Zbigniew Gacek, e-mail: zbigniew.gacek@inig.pl
http://www.wzorcowanie.inig.pl

 

 

AP 152 2017
 
 
 
 zakres akredytacji
 znajdziesz tutaj:» AP152
 
 
 
 

 
ISO 9001 2015 pl smallsize s 1

Instytut wdrożył System Zarządzania, spełniający wymagania normy ISO 9001:2015. Zgodność Systemu została potwierdzona przez Bureau Veritas Certification i obejmuje zakres:

 • Prace badawczo-rozwojowe, eksperymentalne, wdrożeniowe i usługowe w zakresie górnictwa nafty i gazu, gazownictwa, przeróbki ropy naftowej, technologii wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktów naftowych i pokrewnych oraz ochrony środowiska.
 • Specjalistyczne usługi szkoleniowe.
 • Produkcja doświadczalna i małotonażowa specyfików naftowych, specjalistycznych mieszanin gazowych, urządzeń pomiarowych i innych urządzeń specjalistycznych.
 • Wydawanie ocen technicznych, normalizacja.
 • Wdrażanie programów pomocowych.

 

 
 
 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością:
dr inż. Ewa Bańka-Feuer
Adres: ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Telefon: +48 12 61 77 602, Fax: 12 430 38 85
E-mail: ewa.banka-feuer@inig.pl