Nafta-Gaz

miesięcznik Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

Rok LXXI, ISSN 0867-8871

 NAFTA GAZ

Wszystkie artykuły publikowane są na licencji CC-BY.


Cena prenumeraty miesięcznika NAFTA-GAZ w 2018 roku wynosi 360 zł netto + 5% VAT.


Wskazówki dla autorów artykułów zamieszczanych w miesięczniku Nafta-Gaz: 
wskazowki-dla-autorow.pdf