W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy.

Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień związanych z: wymaganiami jakościowymi dla przyrządów pomiarowych, wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym, materiałami kompozytowymi oraz polimerowymi do budowy sieci gazowych, oceną zgodności wyrobów do budowy sieci w trybie dobrowolnym (Rekomendacje oraz Opinie Techniczne), działaniami prośrodowiskowymi przemysłu gazowniczego, wprowadzaniem paliw alternatywnych do sieci gazowych. Zagadnienia te zostały przedstawione w postaci referatów w tracie sześciu sesji tematycznych.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Głównym Partnerem Wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Złotym sponsorem został System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Sponsorami Konferencji byli również: Apator Metrix S.A., COMMON S.A., PLUM oraz RADIATYM.

Przejdź do serwisu Konferencji

Zapraszamy do udziału w międzylaboratoryjnych badaniach drgań ogólnych i miejscowych oraz hałasu na stanowiskach pracy, organizowanych w dniach 10-11.05.2018 r. przez Laboratorium Badań Środowiskowych Oddział Instytutu INIG-PIB w Krośnie.

Więcej informacji na stronie Laboratorium.

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zmarł ś. p. prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski, były Dyrektor Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Generalny Dyrektor Górniczy I st.

W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczął pracę jako dyrektor w 1976 roku. Pełnił tę funkcję do roku 2001, zaś w latach 2001–2007 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu.

Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z nr 218 ukazała się praca autorstwa zespołu: Marek Czupski, Piotr Kasza pod tytułem "Zabiegi kwasowania w stymulacji wydobycia z odwiertów – projektowanie oparte na badaniach laboratoryjnych".

Jury wystawy "International Invention and Design Competition" (IIDC 2017) odbywającej się w dn. 6–8.12.2017 r. w Hong Kongu (Chiny) przyznało Instytutowi Nafty i Gazu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu ZŁOTY MEDAL za wynalazek A composition of anti-oxidizing and stabilizing additives for enginefuels, autorstwa zespołu: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Leszek Ziemiański, Celina Bujas, Jarosław Markowski, Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski, Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski (Pachemtech).

Wynalazek uzyskał również GOLD PRIZE przyznaną przez Stowarzyszenie Innowacji i Promocji Wynalazków Tajlandii.

Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z nr 217 ukazała się praca autorstwa zespołu: Dariusz Cebulski, Andrzej Urbaniec, Paweł Łukaszewski pod tytułem "Możliwości zastosowania wybranych metod badawczych do określania własności i cech strukturalnych soli kamiennych".

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 stycznia 2018 r. INiG-PIB wzbogacił swoją ofertę o dobrowolną certyfikację gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości Q INIG na zgodność z KT-60-98 wyd. 5.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Certyfikacji Panią Magdaleną Swat tel : 12 430 38 64 e-mail swat@inig.pl

Jury wystawy Seoul International Invention Fair, odbywającej się w dn.30 listopada – 03 grudnia 2017 r., w Seulu (Korea Południowa), jednej z największych wystaw tego typu na świecie, przyznało Instytutowi 6 medali za prezentowane wynalazki, w tym 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe.

Jury The 2nd World Invention and Innovation Forum WIIF 2017 zorganizowanego w dniach 23–25 listopada 2017 r. w miejscowości Foshan, Chiny przyznało dla Instytutu 10 nagród dla innowacyjnych rozwiązań, w tym: 4 złote medale, 3 srebrne i 3 brązowe.

14 listopada, podczas uroczystej Gali Konkursu Laur Innowacyjności 2017, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, Delfina Rogowska, odebrała wyróżnienie dla INIG-PIB za projekt System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów - System KZR INIG. Wyróżnienie dla Systemu zostało przyznane w kategorii Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym. Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Nagrody trafiają do firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.

Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z 216 ukazała się praca autorstwa Marcina Kremieniewskiego pod tytułem "Poprawa stabilności sedymentacyjnej zaczynów cementowych".

W części ogólnej książki omawiającej zagadnienie poprawy stabilności sedymentacyjnej zaczynów cementowych przedstawiono studium literaturowe dotyczące zagadnień mających wpływ na wyeliminowanie frakcjonowania zaczynu. Przedstawiono również charakterystykę dodatków i domieszek przeciwdziałających frakcjonowaniu zaczynu cementowego.