W dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbył się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego pod przewodnim hasłem: "Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju". W trakcie sesji tematycznych szerzej omówione zostały: kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców oraz regulacje prawne w branży gazowniczej. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy był partnerem Kongresu.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Jury XVI Międzynarodowej Wystawy Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT 2018, odbywającej się w dn. 21–23.03.2018 r., w Cluj-Napoca w Rumunii, nagrodziło Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 4 złotymi i 2 srebrnymi medalami za zgłoszone do konkursu wynalazki.

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, warsztatowych, magazynowych oraz placów w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 w budynkach: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-9, I-10 oraz obiektach przylegających. Łączna powierzchnia biurowa (wraz powierzchnią pomocniczą) wynosi 997 m2, powierzchnia magazynowa 278 m², powierzchnia magazynowa w wiatach stalowych 175 m2, powierzchnia warsztatowa 355 m2,powierzchnia placów 1600 m².

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków, czyli uroczystość podsumowania nagród uzyskanych przez polskie wynalazki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017. W podsumowaniu Giełdy Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nagrodę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za „wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017”. Instytut otrzymał także 14 nagród i dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla twórców rozwiązań innowacyjnych, wyróżnionych na międzynarodowych wystawach wynalazków złotymi i platynowymi medalami.

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość podsumowania Konkursu–Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”, zorganizowanego w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W Konkursie tym, organizowanym co pięć lat, a którego celem jest promowanie i upowszechnianie dorobku wynalazczego kobiet, uczestniczyło 25 kobiet reprezentujących wyższe uczelnie, instytuty badawcze i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Jury Konkursu przyznało jeden tytuł główny oraz pięć wyróżnień. Wyróżnienie otrzymała Kierownik Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych dr Grażyna Żak.

W dniu 28 lutego 2018 r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom XXIV plebiscytu czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł „Złotego Inżyniera 2017".

Tytuł „Wyróżnionego Inżyniera Przeglądu Technicznego" w kategorii „Nauka" otrzymała dr Grażyna Żak.

W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Głównym Partnerem Wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Złotym sponsorem został System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Sponsorami Konferencji byli również: Apator Metrix S.A., COMMON S.A., PLUM oraz RADIATYM.

Przejdź do serwisu Konferencji

Zapraszamy do udziału w międzylaboratoryjnych badaniach drgań ogólnych i miejscowych oraz hałasu na stanowiskach pracy, organizowanych w dniach 10-11.05.2018 r. przez Laboratorium Badań Środowiskowych Oddział Instytutu INIG-PIB w Krośnie.

Więcej informacji na stronie Laboratorium.

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zmarł ś. p. prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski, były Dyrektor Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Generalny Dyrektor Górniczy I st.

W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczął pracę jako dyrektor w 1976 roku. Pełnił tę funkcję do roku 2001, zaś w latach 2001–2007 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu.

Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z nr 218 ukazała się praca autorstwa zespołu: Marek Czupski, Piotr Kasza pod tytułem "Zabiegi kwasowania w stymulacji wydobycia z odwiertów – projektowanie oparte na badaniach laboratoryjnych".

Jury wystawy "International Invention and Design Competition" (IIDC 2017) odbywającej się w dn. 6–8.12.2017 r. w Hong Kongu (Chiny) przyznało Instytutowi Nafty i Gazu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu ZŁOTY MEDAL za wynalazek A composition of anti-oxidizing and stabilizing additives for enginefuels, autorstwa zespołu: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Leszek Ziemiański, Celina Bujas, Jarosław Markowski, Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski, Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski (Pachemtech).

Wynalazek uzyskał również GOLD PRIZE przyznaną przez Stowarzyszenie Innowacji i Promocji Wynalazków Tajlandii.