Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Zielone Zamówienia Publiczne" organizowanym przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dn. 26 czerwca 2018 r. w oddziale Instytutu w Warszawie.

Zielone Zamówienia Publiczne (green public procurement „GPP") oznaczają nowe podejście do procedur udzielania zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ zamawianych dostaw, usług oraz prowadzonych robót budowlanych na szeroko rozumiane środowisko i zdrowie ludzi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami ZZP oraz przedstawienie prawodawstwa unijnego i krajowego oraz sposobów wdrażania polityki zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych. Na szkoleniu zostaną również przedstawione dobre praktyki z zakresu ZZP zarówno z obszaru kraju, jak i krajów europejskich.

 była wiodącym tematem 12-go Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, który odbył się w Krakowie w dniach 16-18 maja 2018 r. Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), stanowił forum dyskusjne nad zagadnieniami naukowo-technicznymi i wymiany informacji o bieżącej aktywności w obrębie polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy był partnerem Kongresu. Informacje o Instytucie jako partnerze umieszczone były w mediach branżowych, stronie organizatora oraz materiałach konferencyjnych. Instytut przedstawił swoją ofertę badawczą na zorganizowanym stoisku.

Na podstawie auditu certyfikacyjnego na zgodność z normą ISO 9001:2015, przeprowadzonego przez Bureau Veritas Certification w dniach 10–13 kwietnia 2018 r., Instytut otrzymał certyfikat na zgodność z normą w zakresie obejmującym:

  • prace badawczo-rozwojowe, eksperymentalne, wdrożeniowe i usługowe w zakresie górnictwa nafty i gazu, gazownictwa, przeróbki ropy naftowej, technologii wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktów naftowych i pokrewnych oraz ochrony środowiska,
  • specjalistyczne usługi szkoleniowe,
  • produkcję doświadczalną i małotonażową specyfików naftowych, specjalistycznych mieszanin gazowych, urządzeń pomiarowych i innych urządzeń specjalistycznych,
  • wydawanie ocen technicznych,
  • normalizacja,
  • wdrażanie programów pomocowych.

Certyfikat obowiązuje do dnia 13 maja 2021 r.

W dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbył się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego pod przewodnim hasłem: "Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju". W trakcie sesji tematycznych szerzej omówione zostały: kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców oraz regulacje prawne w branży gazowniczej. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy był partnerem Kongresu.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Jury XVI Międzynarodowej Wystawy Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT 2018, odbywającej się w dn. 21–23.03.2018 r., w Cluj-Napoca w Rumunii, nagrodziło Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 4 złotymi i 2 srebrnymi medalami za zgłoszone do konkursu wynalazki.

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, warsztatowych, magazynowych oraz placów w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 w budynkach: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-9, I-10 oraz obiektach przylegających. Łączna powierzchnia biurowa (wraz powierzchnią pomocniczą) wynosi 997 m2, powierzchnia magazynowa 278 m², powierzchnia magazynowa w wiatach stalowych 175 m2, powierzchnia warsztatowa 355 m2,powierzchnia placów 1600 m².

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków, czyli uroczystość podsumowania nagród uzyskanych przez polskie wynalazki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017. W podsumowaniu Giełdy Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nagrodę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za „wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017”. Instytut otrzymał także 14 nagród i dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla twórców rozwiązań innowacyjnych, wyróżnionych na międzynarodowych wystawach wynalazków złotymi i platynowymi medalami.

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość podsumowania Konkursu–Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”, zorganizowanego w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W Konkursie tym, organizowanym co pięć lat, a którego celem jest promowanie i upowszechnianie dorobku wynalazczego kobiet, uczestniczyło 25 kobiet reprezentujących wyższe uczelnie, instytuty badawcze i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Jury Konkursu przyznało jeden tytuł główny oraz pięć wyróżnień. Wyróżnienie otrzymała Kierownik Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych dr Grażyna Żak.

W dniu 28 lutego 2018 r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom XXIV plebiscytu czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł „Złotego Inżyniera 2017".

Tytuł „Wyróżnionego Inżyniera Przeglądu Technicznego" w kategorii „Nauka" otrzymała dr Grażyna Żak.

W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Głównym Partnerem Wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Złotym sponsorem został System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Sponsorami Konferencji byli również: Apator Metrix S.A., COMMON S.A., PLUM oraz RADIATYM.

Przejdź do serwisu Konferencji

Zapraszamy do udziału w międzylaboratoryjnych badaniach drgań ogólnych i miejscowych oraz hałasu na stanowiskach pracy, organizowanych w dniach 10-11.05.2018 r. przez Laboratorium Badań Środowiskowych Oddział Instytutu INIG-PIB w Krośnie.

Więcej informacji na stronie Laboratorium.