geopetrol 2016 baner pl

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Geopetrol 2016 nt.: Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów.

Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 19–22.09.2016 r., z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.


W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, specjalistyczne warsztaty oraz wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

  • poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją lądowych i morskich złóż węglowodorów,
  • zwiększeniem stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • podziemnym magazynowaniem gazu,
  • modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją ich eksploatacji,
  • zagospodarowaniem morskich złóż węglowodorów,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu.

Język Konferencji:.............................................................polski, angielski, rosyjski
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi..........................1500 zł + 23% VAT
Koszt dla osób towarzyszących.........................................1000 zł + 23% VAT


W kwocie tej Organizatorzy zapewniają:

  • noclegi i wyżywienie w czasie trwania Konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • udział w programie towarzyszącym,
  • przewóz uczestników autokarami z Krakowa do Zakopanego i z powrotem.