INSTYTUT NAFTY I GAZU
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

Telefon: +48 12 421 00 33
Fax: +48 12 430 38 85
E-mail:office@inig.pl

NIP: 675-000-12-77
KRS: 0000075478
Regon: 000023136

GPS:
N: 50°03'54.57"
E: 19°57'14.11"

 

OBIEKTY
przy ul. Bagrowej

30-733 Kraków,
ul. Bagrowa 1
Tel: +48 12 653 25 12
Fax: +48 12 653 16 65

GPS:
N: 50°02'15.93" 
E: 20°50'04.75"

 

OBIEKTY
przy ul. Łukasiewicza

31-429 Kraków,
ul. Łukasiewicza 1
Tel: +48 12 617 75 28
Fax: +48 12 617 75 22

GPS:
N: 50°04'31.08" 
E: 19°57'57.63"

 

ODDZIAŁ WARSZAWA

01-224 Warszawa,
ul. Kasprzaka 25
Tel: +48 22 632 17 99,
Fax: +48 22 632 63 13

GPS: 
N: 52°13'41.23" 
E: 20°57'53.71"

 

ODDZIAŁ KROSNO

38-400 Krosno,
ul. Armii Krajowej 3
Tel: +48 13 436 89 41,
Fax: +48 13 436 79 71

GPS:
N: 49°40'59.75" 
E: 21°46'45.15"