W zakresie dyrektywy dla przyrządów pomiarowych (MID) Biuro prowadzi ocenę zgodności dla gazomierzy i przeliczników do gazomierzy w oparciu o załącznik IV (MI-002) do Dyrektywy 2014/32/UE w oparciu o następujące programy:

  • Program certyfikacji nr PCW-2 dla gazomierzy i przeliczników do gazomierzy obejmujący badanie typu (MID-B);
  • Program certyfikacji nr PCW-7 dla gazomierzy i przeliczników do gazomierzy obejmujący badanie typu wraz z zapewnieniem jakości produkcji (MID-BD)

Powyższe programy są udostępniane przez Biuro na życzenie klienta.

  

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 17.06.2016