naglowek FZ WWW 2017 szer

 

Zaproszenie

 

Organizatorzy

logo-INiG-new bez napisuPIB-

cec polska

 

Główny Partner

 LOTOS-znak-poziomy-nowe-cieniowanie-na-białej-apli1

 

Złoty Sponsor

SGS RGB 130

 

Patron Merytoryczny

KZR-INIG-logo aktualne

 

Patroni Medialni

NG-new

PCHEM.130

logo e-petrol-01

 

Patron Honorowy

logo kib.130

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2017 pn. Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Europejska polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie paliw i biopaliw wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych technologii, a także poszukiwania efektywniejszego wykorzystania potencjału surowcowego. W ślad za tymi działaniami podążają wymagania prawne oraz standaryzacja poszczególnych produktów, jak również paliw z ich udziałem.

Program Konferencji uwzględniał będzie wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji.

Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności do producentów biowęglowodorów i paliw alternatywnych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe.

Zapraszamy do Krakowa w dniach 3 - 4 października 2017 r.

 

Kontakt

Joanna Oleksik
fuelszoom@inig.pl
Tel: 12 61 77 492

 

 


ZGLOSZENIE REGULAMIN

 

Dodaj wydarzenie do kalendarza GOOGLE

Miejsce konferencji

Holiday Inn Kraków City Center 

Wielopole 4-8, 31-072
Kraków, Poland
T: 48 12 619 00 00
F: 48 12 619 00 05

 

 

Opłaty i terminy

Koszt uczestnictwa: 1250 zł netto + VAT (nie obejmuje kosztów noclegu).

Termin zgłoszenia uczestnictwa: 29 września 2017 r.

Program Konferencji

 

Dzień pierwszy: 3 października 2017
10.00 – 11.00 Rejestracja
11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji
Sesja I – Rozwiązania prawne w zakresie regulacji rynku paliw ciekłych
11.15 – 11.35 Biowęglowodory ciekłe w świetle krajowych przepisów prawa
Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej
11.35 – 11.55 Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – w trakcie potwierdzania
Elżbieta Piskorz, Ministerstwo Energii Departament Ropy i Gazu
11.55 – 12.15 Co dalej w obszarze biokomponentów I generacji ?
Adam Stępień, Dyrektor Generalny - Członek Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
12.15 – 12.25 Dyskusja
12.25 – 12.40 Przerwa kawowa
Sesja II – Prognozy w zakresie technologii i stosowania węglowodorów alternatywnych
12.40 – 13.00 HVO - User experiences and emission performance
Jukka Nuottimäki; Associate, Research and Development, Neste Oil
13.00 – 13.20 BIOH2 paliwo alternatywne przyszłości
Dagmara Aptowicz, Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS S.A.
13.20 – 13.40 Paliwa zaawansowane – wyzwania, perspektywy i możliwości
Aleksandra Filip, Ekspert, Dorota Wardzińska, Młodszy Specjalista, Wydział Badań i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN S.A.
13.40 – 14.00 Biowęglowodory z technologii EtG w zastosowaniu do paliw ciekłych
Stanisław Jabłoński, Prezes Ekobenz Sp. z o.o.
14.00 – 14.10 Dyskusja
14.10 – 15.10 Obiad
Sesja III – Biowęglowodory w paliwach ciekłych
15.10 – 15.40 Przegląd technologii produkcji biowęglowodorów
Łukasz Jęczmionek, Jan Lubowicz, Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych INiG-PIB
15.40 – 16.00

Biowęglowodory ciekłe w europejskich dokumentach normalizacyjnych

Martynika Pałuchowska, Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych INiG-PIB

16.00 – 16.15 Dyskusja
19.00 Uroczysta Kolacja

 

Dzień drugi: 4 października 2017
Sesja IV – Certyfikacja KZR
10.00 – 10.20 Przegląd krajowego rynku certyfikacji KZR
Marzena Skąpska; Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw; Agencja Rynku Rolnego .
10.20 – 10.40

Certyfikacja KZR INIG - stabilizacja czy wyzwanie dla przedsiębiorcy?

mgr inż. Delfina Rogowska; Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy; INiG-PIB

10.40 – 11.00

Certyfikacja KZR – oczami auditorów

Marta Ćwiertniewska, Agata Spryszyńska, SGS Polska Sp. z o.o.

11.00 - 11.20 Stosowanie biomasy z załącznika IX dyrektywy 2015/1513 w produkcji bioetanolu. Studium przypadku
Katarzyna Czekała, Best Quality
11.20 – 11.40 Dyskusja
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
Sesja V – Badania w zakresie zaawansowanych paliw alternatywnych
12.00 – 12.20 Zmiana wytycznych z zakresu wyliczania i przekazywania emisji gazów cieplarnianych. Nowe wyzwanie dla przedsiębiorców posługujących się rzeczywistymi wartościami emisji GHG
Kamil Berdechowski, Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych INiG-PIB
12.20 – 12.40 Bio-olej z termochemicznej konwersji alg oraz odpadów organicznych jako półprodukt biopaliw wyższych generacji
Mariusz Wądrzyk, adiunkt, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki AGH
12.40 – 13.00 Rentowna technologia produkcji oleju z mikraolg na cele biopaliwowe - Dojenie mikroalg
Szymon Talbierz, Prezes Zarządu Svanvid Sp. z o.o.;
13.00 – 13.10 Dyskusja
13.10 – 14.10 Obiad

 

 
ZGLOSZENIE REGULAMIN

 

Pakiety sponsorskie

 

Oferta sponsorska to ekskluzywna propozycja dla firm, które chcą partycypować oraz aktywnie współtworzyć kolejną edycję jednego z ważniejszych wydarzeń w branży – Konferencję Naukowo-Techniczną FUELS’ ZOOM 2017, pt. Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych.

W zależności od stopnia zaangażowania Sponsora może otrzymać status:

 

Złotego Sponsora - to propozycja dla tych, którzy chcą jak najmocniej zaakcentować swoją działalność.

 W skład Pakietu wchodzi:

 • prawo do wygłoszenia jednego 20 min. referatu, a także jego późniejszego opublikowania w miesięczniku „Nafta-Gaz" jako artykułu naukowego (po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów),
 • pokrycie kosztów udział w konferencji 3 przedstawicieli firmy (włączając prelegenta)
 • zamieszczenie reklamy o wymiarze: 210 mm (szer.) x 297 mm (wys.) w czasopiśmie branżowym „Nafta-Gaz"
 • zamieszczenie całostronicowej reklamy Sponsora w materiałach konferencyjnych
 • możliwość rozstawienia w miejscu Konferencji ścianki reklamowej oraz trzech roll-upów zawierających logotyp Sponsora
 • logotyp Sponsora wraz linkiem do strony internetowej Sponsora umieszczony na stronie internetowej konferencji
 • logotyp Sponsora umieszczony w materiałach konferencyjnych oraz artykułach pokonferencyjnych
 • insert materiałów reklamowych i informacyjnych Sponsora dołączony do materiałów konferencyjnych

Cena pakietu: 15 000 zł netto

 

Srebrnego Sponsora - to propozycją dla tych, którzy prężnie działają na rynku i chcą podkreślić swoją pozycję.

W skład Pakietu wchodzi:

 • prawo do wygłoszenia jednego 20 min. referatu, a także jego późniejszego opublikowania w miesięczniku „Nafta-Gaz" jako artykułu naukowego (po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów)
 • pokrycie kosztów udział w konferencji 2 przedstawicieli firmy (włączając prelegenta)
 • zamieszczenie reklamy o wymiarze: 210 mm (szer.) x 297 mm (wys.) w czasopiśmie branżowym „Nafta-Gaz"
 • możliwość rozstawienia w miejscu Konferencji dwóch roll-upów zawierających logotyp Sponsora
 • logotyp Sponsora wraz linkiem do strony internetowej Sponsora umieszczony na stronie internetowej konferencji
 • logotyp Sponsora umieszczony w materiałach konferencyjnych oraz artykułach pokonferencyjnych
 • insert materiałów reklamowych i informacyjnych Sponsora dołączony do materiałów konferencyjnych

Cena pakietu: 10 000 zł netto

 

Brązowego Sponsora

W skład Pakietu wchodzi:

 • prawo do wygłoszenia jednego 20 min. referatu, a także jego późniejszego opublikowania w miesięczniku „Nafta-Gaz" jako artykułu naukowego (po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów)
 • możliwość rozstawienia w miejscu Konferencji jednego roll-upa zawierających logotyp Sponsora
 • logotyp Sponsora wraz linkiem do strony internetowej sponsora umieszczony na stronie internetowej konferencji,
 • logotyp Sponsora umieszczony w materiałach konferencyjnych oraz artykułach pokonferencyjnych,
 • insert materiałów reklamowych i informacyjnych Sponsora dołączony do materiałów konferencyjnych

Cena pakietu: 5 000 zł netto

 

 * (Organizator zastrzega sobie prawo o przyporządkowaniu referatu do sesji tematycznej określonego dnia)

 

Proponujemy również inne, niestandardowe formy promocji, do uzgodnienia z organizatorem

 

Kontakt

Joanna Oleksik
fuelszoom@inig.pl
Tel: 12 61 77 495

Organizatorzy, patroni medialni

 

Organizatorzy

logo-INiG-new bez napisuPIB-

cec polska

 

Patron Merytoryczny

KZR-INIG-logo aktualne

 

Patroni Medialni

NG-new

PCHEM.130

logo e-petrol-01

 

Patron Honorowy

logo kib.130