banner propelanty 952 100

 

 

Seminarium techniczne

Zastosowania materiałów wysokoenergetycznych do udostępniania złóż i stymulacji wydobycia węglowodorów - PROPELANTY 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Seminarium Technicznym Propelanty 2016, organizowanym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Krupskim Młynie, które odbędzie się w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2016 r. w Krynicy-Zdroju.

Celem seminarium jest szerzenie wiedzy technicznej i zintegrowanie środowiska inżynierskiego zajmującego się przede wszystkim pracami strzałowymi jak również realizującego prace stymulacyjne w odwiertach ropnych i gazowych.

logo pbs do pobraniaTematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie perforacja wspomagana generatorem ciśnienia oraz zagadnienia szczelinowania gazowego nowoczesnymi propelantami z uwzględnieniem pomiarów i rejestracji zmian ciśnieniowych zachodzących w toku tych zabiegów. W trakcie seminarium organizatorzy pragną zaprezentować efekty pierwszego etapu wspólnego projektu badawczego (INiG-PIB/PGNiG / IPO) pt. „PerfoGenerator".

Uczestnictwo należy zgłaszać do dnia 25 marca 2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem Seminarium lub zaznaczeniem swojej obecności podczas tego branżowego wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym: propelanty2016@inig.pl

 

Komitet Organizacyjny:
Antoni Frodyma - Przewodniczący
Łukasz Habera
Zenon Wilk