Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

w Krakowie,

Informatyk

w Zakładzie Informatyki

 

Zakres obowiązków: Zarządzanie komputerową siecią korporacyjną, systemami informatycznymi i wsparcie informatyczne końcowego użytkownika.

Wymagania:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wykształcenie techniczne, mile widziane wyższe informatyczne lub ostatnie lata studiów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej

Wymagania techniczne:

 • Dobra znajomość sieci komputerowych LAN, WAN, VPN, Wi-Fi
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (typu Router, Switch) – np. HP, CISCO
 • Umiejętność konfiguracji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość oprogramowania biurowego (pakiet Office)
 • Podstawowa znajomość Active Directory
 • Obsługa systemów Windows 7, 8, 10

Mile widziane:

 • Certyfikaty szkoleń Cisco
 • Znajomość systemów wirtualizacji oraz systemów backupu
 • Umiejętność pisania specyfikacji technicznej
 • Obsługa systemów z rodziny GNU/Linux
 • Znajomość języków skryptowych np. Python, Perl, PHP lub/i Bash
 • Znajomość relacyjnych baz danych np. MySQL, PostgreSQL
 • Umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT
 • Znajomość protokołów HTTP, FTP, SSL, SSH, LDAP
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Aplikacje obejmujące CV i list motywacyjny, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)* prosimy składać tylko za pomocą poczty elektronicznej: rekrutacja@inig.pl

do dnia 07. maja 2018 r.

Odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Ofert niewykorzystanych nie zwracamy!

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w/w przepisami prawa jest dobrowolne i następuje na podstawie dobrowolnej zgody.

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawartym w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).