Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego (do 1 lutego 2004 - Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) gromadzi pozycje z zakresu przemysłu naftowego, geologii naftowej, geologii, geofizyki, przemysłu gazowniczego oraz ochrony środowiska.

Posiadamy unikatowe pozycje - książki i czasopisma - dotyczące początków polskiego przemysłu naftowego. Najstarszy wolumin w naszych zbiorach pochodzi z roku 1803. Obecnie biblioteka posiada ogółem 102 300 woluminów zbiorów zwartych.

Księgozbiór Biblioteki INiG-PIB znajduje się przy ul. Łukasiewicza 1 oraz w bibliotece w Krośnie, gdzie znajduje się oddział INiG-PIB. Aktualnie posiadamy w prenumeracie i z wymiany ponad 100 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Od 2011 r. Biblioteka INiG-PIB  prowadzi komputerowy katalog zbiorów w systemie Sowa2/Marc21.