Biuro Certyfikacji prowadzi krajową certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowalnych na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r.).

 

Zakres oferowanej certyfikacji dotyczy grup 28 oraz 29 wymienionych w powyższym Rozporządzeniu, dla których producent zadeklarował system 1 (czyli do zastosowań w instalacjach gazowych w miejscach podlegających przepisom bezpieczeństwa pożarowego lub do zastosowań w instalacjach wodnych (woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi) w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień - grupa 28,  oraz do zastosowań w instalacjach wody pitnej w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień - grupa 29) zgodnie z dokumentami odniesienia wymienionymi w zakresie akredytacji Biura AC 010..

Powyższą certyfikację prowadzimy wg Programu PCW-12A, który jest dostępny na żądanie. Poniżej przedstawiamy schemat oceny zgodności:

SOZG

 

 

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 13.04.2017