biotreth naglowek 2015

Zapraszamy do udziału w konferencji BIOTRETH Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i olejów silnikowych, środowisk naukowych zajmujących się problemami eksploatacji pojazdów, producentów silników i osprzętu, a także do władz rządowych i samorządowych, oraz pracowników decyzyjnych i zarządów przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, służb komunalnych i firm transportowych, zainteresowanych problemami stosowania paliw zawierających biokomponenty.

 

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google

 

Organizatorzy:

Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG - PIB)
Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA