Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów
 • ocena perspektyw poszukiwawczych w kraju
 • ocena zasobów geologicznych, wydobywalnych i przemysłowych ropy naftowej i gazu ziemnego
 • oznaczanie parametrów fizycznych i zbiornikowych oraz właściwości płynów złożowych
 • zastosowanie metod i środków mikrobiologii w wiertnictwie, eksploatacji złóż węglowodorowych i podziemnych magazynach gazu
 • energia odnawialna
Czytaj więcej:
Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów
 • technlogia wiercenia otworów
 • technologia cieczy wiertniczych i zabiegów cementowania otworów wiertniczych
 • badania właściwości fazowych (PVT) płynów złożowych
 • zagospodarowanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • projektowanie zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów
 • symulacja procesów złożowych i podziemnych magazynów gazu
 • technologia rekonstrukcji odwiertów
Czytaj więcej:
Pion Gazownictwa
 • ocena materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w gazownictwie
 • ocena techniczna armatury gazowniczej i urządzeń pomiarowych
 • badania zmian właściwości metrologicznych gazomierzy
 • ocena techniczna i jakościowa urządzeń spalających paliwa węglowodorowe
 • nowe technologie użytkowania gazu
 • ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym
Czytaj więcej:
Pion Technologii Nafty
 • analizy i technologiczna ocena rop naftowych
 • procesy przerobu rop naftowych
 • badania katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych
 • rozwój technologii wytwarzania paliw płynnych, dodatków i innych specyfików naftowych
 • kontrola jakości produktów naftowych
 • badania silnikowe i eksploatacyjne paliw i olejów smarowych
 • ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania produktów naftowych
Czytaj więcej: