Istotną funkcją Instytutu jest działalność wydawnicza. Wydawane periodyki: „Nafta-Gaz” (miesięcznik), „Prace Naukowe INiG-PIB” (monografie), a także „Rynek Polskiej Nafty i Gazu” (rocznik) służą upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko pojętego gazownictwa oraz przetwórstwa ropy naftowej. Instytut jest również wydawcą wielu publikacji specjalnych, związanych m. in. z organizowanymi konferencjami. 

Dane dotyczące artykułów umieszczonych w czasopismach „Nafta-Gaz” i „Prace Naukowe INiG-PIB” dostępne są w Internecie w bezpłatnej bazie BAZTECH: http://baztech.icm.edu.pl


W Instytucie działa Biblioteka Naukowa (INIG PIB), która:

  • gromadzi pozycje wydawnicze z zakresu geologii naftowej, geofizyki, inżynierii złożowej, przemysłu naftowego, przemysłu gazowniczego, ochrony środowiska, chemii, przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego – łącznie zbiory obejmują prawie 100 tys. książek i ponad 10 tys. egzemplarzy czasopism, w tym unikatowe pozycje, dotyczące początków polskiego przemysłu naftowego;

  • posiada w ciągłej prenumeracie wiele czasopism krajowych i międzynarodowych – w tym, w niektórych przypadkach, jako jedyna biblioteka w Polsce.

Zdigitalizowane zasoby biblioteczne są dostępne pod adresem www.bc.inig.pl

Katalog zbiorów Biblioteki Naukowej i Biblioteki Cyfrowej jest dostępny poprzez stronę internetową Instytutu www.krakow-inig.sowwwa.pl.

Instytut prowadzi również Bibliotekę Zbiorów Specjalnych, utworzoną w 1970 roku. Gromadzi ona prace naukowo- badawcze i usługowe opracowywane przez pracowników Instytutu od roku 1945, aż do chwili obecnej. Biblioteka Zbiorów Specjalnych posiada także zbiory wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny: atlasy geologiczne, katalogi wierceń oraz katalogi wód.