Planowane konferencje:

 

GEOPETROL 2018

  17-20 września 2018 r.
Zakopane-Kościelisko

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.


 Więcej informacji

Konferencje które przeszły do historii:

FORGAZ 2018 - Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, eksploatacja, badania

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów.


 Więcej informacji

ŚRODKI SMAROWE 2018

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2018, która, jak co roku, organizowana jest przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się produkcją olejów bazowych i dodatków do olejów, smarów i cieczy technologicznych, dystrybucją komponentów do środków smarowych, pracą w działach B+R, produkcją środków smarowych, zarządzaniem gospodarką smarową w zakładach pracy,


 Więcej informacji

Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Europejska polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie paliw i biopaliw wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych technologii, a także poszukiwania efektywniejszego wykorzystania potencjału surowcowego. W ślad za tymi działaniami podążają wymagania prawne oraz standardyzacja poszczególnych produktów, jak również paliw z ich udziałem.


 Więcej informacji

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ŚRODKI SMAROWE 2017

Podczas trwania konferencji zostaną zaprezentowane referaty na temat najnowszej generacji środków smarowych, dodatków i aparatury badawczej oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych wraz z procesami ich transformacji w praktyczne rozwiązania w obszarze produkcji, metod kontroli przydatności eksploatacyjnej oraz użytkowania środków smarowych.


 Więcej informacji

VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw, których produkcja opiera się na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Europejskie cele ochrony powietrza atmosferycznego znajdujące wyraz w prawodawstwie poszczególnych krajów członkowskich, przyczyniają się do podejmowania przez te kraje poszukiwań ich spełnienia poprzez wykorzystanie swego potencjału surowcowego i innowacyjnej myśli technicznej.  


 Więcej informacji

X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016 nt.: "Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów"

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.


 Więcej informacji

VII edycja Konferecji Srodki Smarowe pt. "Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji "

Tematem przewodnim VII edycji Konferencji będą nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w przemyśle i motoryzacji.


 Więcej informacji

Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2016 pt. Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów,


 Więcej informacji

Wybrane aspekty systemu naftowego a nowe spojrzenie na geologię Karpat

Konferencja geologiczna organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – PIB oraz Oddział Karpacki PIG - PIB


 Więcej informacji

Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój

Zapraszamy do udziału w konferencji BIOTRETH - Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i olejów silnikowych, środowisk naukowych zajmujących się problemami eksploatacji pojazdów, producentów silników i osprzętu, a także do władz rządowych i samorządowych, oraz pracowników decyzyjnych i zarządów przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, służb komunalnych i firm transportowych, zainteresowanych problemami stosowania paliw zawierających biokomponenty.

 


 Więcej informacji

VI edycja konferencji FUELS' ZOOM - Paliwa XXI wieku

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom nowoczesnych zaawansowanych paliw. Znowelizowana ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych implementując postanowienia dyrektywy RED promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu szerokiej gamy biokomponentów paliw ciekłych, które spełnić będą kryteria zrównoważonego rozwoju i pozwolą na realizację NCW oraz redukcję GHG. Z kolei znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw implementując postanowienia dyrektywy FQD określa zasady monitorowania nie tylko jakości powyższych paliw, ale także stosowania środków do realizacji NCR w obszarze transportu samochodowego.


 Więcej informacji

Zastosowania materiałów wysokoenergetycznych do udostępniania złóż i stymulacji wydobycia węglowodorów - PROPELANTY 2016

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zastosowaniom nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych, zwłaszcza propelantów, w górnictwie naftowym do udostępniania złóż węglowodorów i stymulacji ich wydobycia. Organizatorami konferencji są: INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Przemysłu Organicznego.


 Więcej informacji

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ŚRODKI SMAROWE 2015

W dniach 27-29 maja 2015 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ŚRODKI SMAROWE 2015 pt.: „Nowoczesne środki smarowe do specjalnych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.


 Więcej informacji

Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2014

W dniach 15-17 stycznia 2014 r. w Hotelu Klimek****SPA w Muszynie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2014 pt.: „Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja”, której organizatorem był zespół Pracowników Pionu Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.


 Więcej informacji

Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji

W dniach 14–16.05.2014 r. w Hotelu „Klimek SPA” w Muszynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”.


 Więcej informacji

Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2014

W dniach 5-6 listopada 2014 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2014 
pt.: „Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych””, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz CEC Polska.


 Więcej informacji

Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014 
pt.: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania””, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.


 Więcej informacji