naglowek www geopetrol2018

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w XI Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Geopetrol-2018 nt.: Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 17–20.09.2018 r., z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnychproblemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.


W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, specjalistyczne warsztaty oraz wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

  • poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją złóż węglowodorów na lądzie i morzu,
  • modelowaniem złóż, basenów naftowych i obszarów perspektywicznych,
  • stymulacją wydobycia węglowodorów i technologiami zwiększenia stopnia sczerpania zasobów złóż,
  • systemami magazynowania nośników energii,
  • pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla (CBM/CMM),
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu

Język Konferencji:.............................................................polski, angielski, rosyjski
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi..........................1500 zł + 23% VAT
Koszt dla osób towarzyszących.........................................1000 zł + 23% VAT

W kwocie tej Organizatorzy zapewniają:

  • noclegi i wyżywienie w czasie trwania Konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • udział w programie towarzyszącym,
  • przewóz uczestników autokarami z Krakowa do Zakopanego i z powrotem.