W zakresie dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych (PED) Biuro prowadzi ocenę zgodności w oparciu o następujące programy:

  • Program certyfikacji nr PCW-6 dla urządzeń ciśnieniowych obejmujący badanie typu/badanie projektu  wraz z nadzorem – zapewnienie zgodności z typem lub zapewnienie jakości produkcji 
    (PED-BC, PED-B1C, PED-BD, PED-B1D)
  • Program certyfikacji nr PCW-8 dla urządzeń ciśnieniowych obejmujący wewnętrzną kontrolę 
    procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny końcowej.

Powyższe programy są udostępniane przez Biuro na życzenie klienta.

  

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 25.01.2017