Laboratorium Wzorcujące INIG-PIB wykonuje usługi wzorcowania (kalibracji) urządzeń i przyrządów pomiarowych (mierników) w zakresie: temperatury, ciśnienia, przepływu, oraz wielkości elektrycznych.

Wzorcowanie (kalibracja) to zbiór operacji ustalających w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia, a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Wynik wzorcowania pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek wskazań. Potwierdzeniem wykonania jest świadectwo wzorcowania.