naglowek WWW 2016 szer

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2016 pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw.


Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw, których produkcja opiera się na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Europejskie cele ochrony powietrza atmosferycznego znajdujące wyraz w prawodawstwie poszczególnych krajów członkowskich, przyczyniają się do podejmowania przez te kraje poszukiwań ich spełnienia poprzez wykorzystanie swego potencjału surowcowego i innowacyjnej myśli technicznej.


Program Konferencji uwzględniał będzie wszystkie istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez obecne prawo podmiotom gospodarczym występującym w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw ciekłych, wykorzystywanych w transporcie samochodowym, między innymi roli LPG w zrównoważonym rozwoju.


Europejska normalizacja paliw, biopaliw ciekłych oraz biokomponentów jest integralną częścią realizacji europejskich celów ochrony powietrza atmosferycznego. Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji.
Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw.


Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności do producentów oleju rzepakowego, gorzelników, baz i centrów logistycznych paliw i biopaliw ciekłych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe.


Zapraszamy do Krakowa w dniach 16 - 17 listopada 2016 r.

 

Dodaj wydarzenie do kalendarza GOOGLE