Nafta-Gaz

miesięcznik Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

Rok LXXI, ISSN 0867-8871

 NAFTA 2015 10 okladka-1

Wszystkie artykuły publikowane są na licencji CC-BY.


Cena prenumeraty miesięcznika NAFTA-GAZ w 2017 roku wynosi 360 zł netto + 23% VAT.


Wskazówki dla autorów artykułów zamieszczanych w miesięczniku Nafta-Gaz: 
http://www.inig.pl/images/nafta-gaz/wskazowki-dla-autorow.pdf (10-12-2014)