banner SS2018 grey


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2018, która, jak co roku, organizowana jest przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się:

  • produkcją olejów bazowych i dodatków do olejów, smarów i cieczy technologicznych,
  • dystrybucją komponentów do środków smarowych,
  • pracą w działach B+R,
  • produkcją środków smarowych,
  • zarządzaniem gospodarką smarową w zakładach pracy,

a także do:

  • użytkowników środków smarowych,
  • przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych,
  • producentów i dostawców sprzętu laboratoryjnego

oraz wszystkich osób zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w seminariach oraz panelach dyskusyjnych.


Wszystkie firmy zainteresowane współtworzeniem IX edycji Konferencji lub zaznaczeniem swojej obecności podczas tego branżowego wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym: srodkismarowe@inig.pl.