naglowek WWW 2015

INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków

Magdalena Skórska-Sawina
Tel. 12 61 77 495
Fax: 12 61 77 518
e-mail: skorska@inig.pl