„Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu" była wiodącym tematem 12-go Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, który odbył się w Krakowie w dniach 16-18 maja 2018 r. Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), stanowił forum dyskusjne nad zagadnieniami naukowo-technicznymi i wymiany informacji o bieżącej aktywności w obrębie polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy był partnerem Kongresu. Informacje o Instytucie jako partnerze umieszczone były w mediach branżowych, stronie organizatora oraz materiałach konferencyjnych. Instytut przedstawił swoją ofertę badawczą na zorganizowanym stoisku.

Podczas kIMG 20180516 125121ongresu wygłoszono blisko 100 referatów przygotowanych m.in. przez ekspertów SITPNiG, PGNiG, PKN ORLEN, LOTOS, inżynierów i naukowców z Instytutu Nafty i Gazu-PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z innych polskich i międzynarodowych firm i organizacji. Zostały także odczytane listy skierowane do uczestników od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusza-Oriona Jędryska. Przedstawiciele Instytutu zasiadali w Komitetach Programowych oraz zaprezentowali lub byli współautorami 17 referatów przedstawionych uczestnikom Kongresu.