ISO 9001 2015 pl smallsize s 1

Na podstawie auditu certyfikacyjnego na zgodność z normą ISO 9001:2015, przeprowadzonego przez Bureau Veritas Certification w dniach 10–13 kwietnia 2018 r., Instytut otrzymał certyfikat na zgodność z normą w zakresie obejmującym:

  • prace badawczo-rozwojowe, eksperymentalne, wdrożeniowe i usługowe w zakresie górnictwa nafty i gazu, gazownictwa, przeróbki ropy naftowej, technologii wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktów naftowych i pokrewnych oraz ochrony środowiska,
  • specjalistyczne usługi szkoleniowe,
  • produkcję doświadczalną i małotonażową specyfików naftowych, specjalistycznych mieszanin gazowych, urządzeń pomiarowych i innych urządzeń specjalistycznych,
  • wydawanie ocen technicznych,
  • normalizacja,
  • wdrażanie programów pomocowych.

Certyfikat obowiązuje do dnia 13 maja 2021 r.