W dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbył się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego pod przewodnim hasłem: "Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju". W trakcie sesji tematycznych szerzej omówione zostały: kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców oraz regulacje prawne w branży gazowniczej. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy był partnerem Kongresu.

Więcej informacji na stronie organizatora.