Jury XVI Międzynarodowej Wystawy Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT 2018, odbywającej się w dn. 21–23.03.2018 r., w Cluj-Napoca w Rumunii, nagrodziło Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 4 złotymi i 2 srebrnymi medalami za zgłoszone do konkursu wynalazki.

 Wyróżnione zostały:

 • Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu węgli (Proppant for use in the hydraulic fracturing of coal), autorstwa zespołu: Krzysztof Labus, Piotr Kasza, Mateusz Masłowski, Marek Czupski, Klaudia Wilk - Złoty Medal
 • Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej (Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer), autorstwa zespołu: Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus, Maja Mroczkowska-Szerszeń - Złoty Medal
 • Innowacyjny preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych stosowanych w układach wydechowych silników wysokoprężnych (An innovative preparation for cleaning solid particle filters used in exhaust systems of diesel engines), autorstwa zespołu: Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Zbigniew Stępień,Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Grażyna Żak - Złoty Medal
 • Sposób określenia właściwości obszaru drenażu odwiertu poziomego w formacjach łupkowych, poddanego zabiegom hydroszczelinowania (Method for determination of properties of drainage area of a horizontal borehole in shaly formations, subjected to hydrofracking), autorstwa zespołu: Wiesław Szott, Krzysztof Miłek, Andrzej Rychlicki - Złoty Medal
 • Sposób zestalania zużytych wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych typu bentonitowego i polimerowego (The method for solidifying used bentonite and polymer drilling muds), autorstwa zespołu: Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Bartłomiej Jasiński, Anna Szajna, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz, Dariusz Bęben - Srebrny Medal
 • Inhibitor korozji do strumieni węglowodorowych (Corrosion inhibitor for hydrocarbon streams), autorstwa zespołu: Barbara Gaździk, Beata Altkorn, Stefan Ptak, Kamil Pomykała, Michał Pajda, Mieczysław Socha - Srebrny Medal

 

 • 1_ProInvent2018_zloty_podsadzka_001
 • 2_ProInvent2018_zloty_pozioma_bariera_izolacyjna_002
 • 3_ProInvent2018_zloty_innowacyjny_preparat_003

 • 4_ProInvent2018_zloty_spospb_okreslenia_obszaru_drenazu_004
 • 5_ProInvent2018_srebrny_zestalanie_zuzytych_pluczek_005
 • 6_ProInvent2018_srebrny_inhibitor_korozji_006