grafika m

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków, czyli uroczystość podsumowania nagród uzyskanych przez polskie wynalazki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017. W podsumowaniu Giełdy Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nagrodę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za „wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017”. Instytut otrzymał także 14 nagród i dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla twórców rozwiązań innowacyjnych, wyróżnionych na międzynarodowych wystawach wynalazków złotymi i platynowymi medalami.

1. Inhibitor korozji do ochrony urządzeń wydobywczych, rurociągów transportujących ropę naftową i zbiorników z ropą naftową i sposób jego wytwarzania.
Twórcy: Barbara Gaździk, Michał Pajda, Wojciech Mazela, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.

2. Inwersyjna płuczka wiertnicza.
Twórcy: Sławomir Błaż, Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Witold Leński, Bartłomiej Jasiński, Grzegorz Szubra.

3. Kompozycja dodatków przeciwutleniająco-stabilizujących do paliw silnikowych.
Twórcy: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Leszek Ziemiański, Celina Bujas, Jarosław Markowski, Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski, Roman Kempiński (PaChemTech Sp. z o.o.), Zbigniew Paćkowski (PaChemTech Sp. z o.o.).

4. Kompozycja niefrakcjonującego zaczynu cementowego.
Twórcy: Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka, Ewa Kątna.

5. Modyfikator procesu spalania do energooszczędnych lekkich olejów opałowych.
Twórcy: Winicjusz Stanik, Michał Janeczek, Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, Krzysztof Sikora.

6. Modyfikator żelu krzemianowego.
Twórcy: Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz.

7. Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu węgli.
Twórcy: Krzysztof Labus (Politechnika Śląska), Piotra Kasza, Mateusz Masłowski, Marek Czupski, Klaudia Wilk.

8. Sposób zestalania zużytych wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych typu bentonitowego i polimerowego.
Twórcy: Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Bartłomiej Jasiński, Anna Szajna, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz, Dariusz Bęben.

9. Wodorozpuszczalny inhibitor korozji do ochrony rur wydobywczych i rurociągów transpor-tujących gaz ziemny i sposób jego wytwarzania.
Twórcy: Barbara Gaździk, Wojciech Mazela, Michał Pajda, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha, Roman Kępiński (PaChemTech Sp. z o.o.), Zbigniew Paćkowski (PaChemTech Sp. z o.o.).

10. Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla, w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu.
Twórcy: Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz.

11. Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich olejów opałowych.
Twórcy: Grażyna Żak, Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Celina Bujas, Paulina Indyka (UJ), Anna Kopacz (UJ), Andrzej Kotarba (UJ), Piotr Legutko (UJ), Zbigniew Sojka (UJ), Paweł Stelmachowski (UJ).

12. Wielofunkcyjny dodatek detergentowy do energooszczędnych benzyn silnikowych.
Twórcy: Winicjusz Stanik, Michał Janeczek, Rafał Konieczny, Arkadiusz Palacz, Jakub Perlikowski, Katarzyna Sikora, Krzysztof Sikora.

13. Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej.
Twórcy: Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Anna Leginowicz, Krzysztof Labus (Politechnika Śląska), Maja Mroczkowska-Szerszeń.

14. Sposób wytwarzania zmodyfikowanego plastyfikatora naftowego TDAE przeznaczonego do kauczuku i gumy, szczególnie do opon samochodowych i zmodyfikowany plastyfikator naftowy TDAE.
Twórcy: Stefan Ptak, Janusz Jakóbiec (AGH), Artur Antosz, Wojciech Krasodomski, Zygmunt Burnus, Sylwia Jędrychowska, Wojciech Wilk, Aleksander Mazanek.

 

 • 00_wybitne_osiagniecia_2018_16
 • 01_Geilda_wynalazkow2018_Inhinitor_wydobywczy
 • 02_Geilda_wynalazkow2018_pluczka_wietnicza
 • 03_Geilda_wynalazkow2018_kompozycja_przeciwutl
 • 04_Geilda_wynalazkow2018_zaczyn_cementowy

 • 05_Geilda_wynalazkow2018_modyfikator_spalania
 • 06_Geilda_wynalazkow2018_modyfikator_zelu
 • 07_Geilda_wynalazkow2018_podstadzka
 • 08_Geilda_wynalazkow2018_zestalanie_pluczek
 • 09_Geilda_wynalazkow2018_wodorozpuzszczalny_inhibitor

 • 10_Geilda_wynalazkow2018_pomiar_rozpuszczalnosci_gazu
 • 11_Geilda_wynalazkow2018_stabilizowany_stabilzowany_modyfikator
 • 12_Geilda_wynalazkow2018_wielof_doda
 • 13_Geilda_wynalazkow2018_bariera_izolacyjna
 • 14_Geilda_wynalazkow2018_TDAE