medal GZak kobieta wynalazczyni2018W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość podsumowania Konkursu–Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”, zorganizowanego w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W Konkursie tym, organizowanym co pięć lat, a którego celem jest promowanie i upowszechnianie dorobku wynalazczego kobiet, uczestniczyło 25 kobiet reprezentujących wyższe uczelnie, instytuty badawcze i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Jury Konkursu przyznało jeden tytuł główny oraz pięć wyróżnień. Wyróżnienie otrzymała Kierownik Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych dr Grażyna Żak.

 

 

grafika m