W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy.

Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień związanych z: wymaganiami jakościowymi dla przyrządów pomiarowych, wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym, materiałami kompozytowymi oraz polimerowymi do budowy sieci gazowych, oceną zgodności wyrobów do budowy sieci w trybie dobrowolnym (Rekomendacje oraz Opinie Techniczne), działaniami prośrodowiskowymi przemysłu gazowniczego, wprowadzaniem paliw alternatywnych do sieci gazowych. Zagadnienia te zostały przedstawione w postaci referatów w tracie sześciu sesji tematycznych.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Głównym Partnerem Wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Złotym sponsorem został System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. Sponsorami Konferencji byli również: Apator Metrix S.A., COMMON S.A., PLUM oraz RADIATYM.

Przejdź do serwisu Konferencji