Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zmarł ś. p. prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski, były Dyrektor Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Generalny Dyrektor Górniczy I st.

W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczął pracę jako dyrektor w 1976 roku. Pełnił tę funkcję do roku 2001, zaś w latach 2001–2007 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu.

Zmarły całe swoje życie zawodowe i naukowe związał z polskim przemysłem naftowym. Ukończył kierunkowe studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego, w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Krakowie oraz w AGH, na której uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe, został powołany na funkcję Dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

Jego specjalizacją zawodową było projektowanie otworów wiertniczych, reologia i technologia cieczy wiertniczych, cementowanie otworów oraz problemy inżynierii naftowej. Był wybitnym specjalistą w tych dziedzinach. Jego wielką zasługą był rozwój Instytutu, a szczególnie jego bazy badawczej. Profesor Józef Raczkowski posiada bardzo bogaty dorobek wydawniczy.

Zmarły był uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego" i innymi.

Jego postać znajdzie poczesne miejsce w historii polskiego przemysłu naftowego.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia wspierając w tych trudnych chwilach.