Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z nr 218 ukazała się praca autorstwa zespołu: Marek Czupski, Piotr Kasza pod tytułem "Zabiegi kwasowania w stymulacji wydobycia z odwiertów – projektowanie oparte na badaniach laboratoryjnych".

 

Celem zabiegu kwasowania w formacjach węglanowych jest zmniejszenie współczynnika „skin efektu" poprzez obejście uszkodzonej strefy przyodwiertowej i wzrost efektywnego pro­mienia odwiertu. W naturalnie szczelinowatych złożach węglanowych otwory robaczkowe łączą ze sobą istniejące szczeliny, tworząc długie i głęboko penetrujące w formację kanały przepływowe. W formacjach pozbawionych naturalnych szczelin długość otworów robacz­kowych może wynosić około 1–2 m, natomiast przepuszczalność strefy przyodwiertowej zawierającej otwory robaczkowe jest zwykle kilka rzędów wielkości większa od oryginalnej przepuszczalności skały. Prezentowana monografia stanowi kompendium informacji na temat zabiegów kwasowania wykorzystywanych do stymulacji wydobycia z odwiertów.

Więcej informacji o pozycji na stronie Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Wydawnictw INIG-PIB