HK Zloty Tailand 2017Jury wystawy "International Invention and Design Competition" (IIDC 2017) odbywającej się w dn. 6–8.12.2017 r. w Hong Kongu (Chiny) przyznało Instytutowi Nafty i Gazu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu ZŁOTY MEDAL za wynalazek A composition of anti-oxidizing and stabilizing additives for enginefuels, autorstwa zespołu: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Leszek Ziemiański, Celina Bujas, Jarosław Markowski, Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski, Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski (Pachemtech).

Wynalazek uzyskał również GOLD PRIZE przyznaną przez Stowarzyszenie Innowacji i Promocji Wynalazków Tajlandii.

 

 

 

  • HongKong2017_thaizloty_antyutleniajacy_001
  • HongKong2017_zloty_antyutleniajacy_001