siff2016 zloty A

Jury wystawy Seoul International Invention Fair, odbywającej się w dn.30 listopada – 03 grudnia 2017 r., w Seulu (Korea Południowa), jednej z największych wystaw tego typu na świecie, przyznało Instytutowi następujące wyróżnienia:

 

MEDALE ZŁOTE

Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu węgli (Proppant for use in the hydraulic fracturing of coal)
Twórcy: Krzysztof Labus (Politechnika Śląska), Piotr Kasza, Mateusz Masłowski, Marek Czupski, Klaudia Wilk

Innowacyjny preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych stosowanych w układach wydechowych silników wysokoprężnych (An innovative preparation for cleaning solid particle filters used in exhaust systems of diesel engines)
Twórcy: Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski Wojciech, Zbigniew Stępień,Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Grażyna Żak

 

MEDALE SREBRNE

siff2017 srebrny BWielofunkcyjny dodatek detergentowy do energooszczędnych benzyn silnikowych (A multi-functional detergent additive to energy-efficient engine gasolines)
Twórcy: Winicjusz Stanik, Michał Janeczek, Rafał Konieczny, Arkadiusz Palacz, Jakub Perlikowski, Katarzyna Sikora, Krzysztof Sikora

Sposób określenia właściwości obszaru drenażu odwiertu poziomego w formacjach łupkowych, poddanego zabiegom hydroszczelinowania (Method for determination of properties of drainage area of a horizontal borehole in shaly formations, subjected to hydrofracking)
Twórcy: Wiesław Szott, Krzysztof Miłek, Andrzej Rychlicki

 

 

MEDALE BRĄZOWE

siff2016 braz A

Kompozycja niefrakcjonującego zaczynu cementowego (Composition of a non-fractionating cement slurry)
Twórcy: Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka, Ewa Kątna

Sposób wytwarzania zmodyfikowanego plastyfikatora naftowego TDAE przeznaczonego do kauczuku i gumy, szczególnie do opon samochodowych i zmodyfikowany plastyfikator naftowy TDAE przeznaczony do kauczuku i gumy, szczególnie do opon samochodowych (Method for production of a modified TDAE petroleum plasticiser intended for rubber and natural rubber, particularly for car tyres, and the modified TDAE petroleum plasticiser intended for rubber and natural rubber, particularly for car tyres)
Twórcy: Stefan Ptak, Janusz Jakóbiec (AGH), Artur Antosz, Wojciech Krasodomski, Zygmunt Burnus, Sylwia Jędrychowska, Wojciech Wilk, Aleksander Mazanek

 

 

  • ASIFF2017_zloty_czyszczenieDPF_001
  • ASIFF207_zloty_podsadzka_001

  • BSIIF2017_srebrny_bariera_horyzontalna_001
  • BSIIF2017_srebrny_wielofunksyjny_benzyny_001

  • CSIIF2017_braz_TDAE_001
  • CSIIF2017_braz_cement_001