Jury The 2nd World Invention and Innovation Forum WIIF 2017 zorganizowanego w dniach 23–25 listopada 2017 r. w miejscowości Foshan, Chiny przyznało dla Instytutu następujące medale:


Foshan2017 Zloty A1. MEDALE ZŁOTE

 • Tytuł: Proppant for use in the hydraulic fracturing of coal.
  Twórcy: Krzysztof Labus (Politechnika Śląska), Piotr Kasza, Mateusz Masłowski, Marek Czupski, Klaudia Wilk.

 •  Method for determination of properties of drainage area of a horizontal borehole in shaly formations, subjected to hydrofracking.
  Twórcy: Wiesław Szott, Krzysztof Miłek, Andrzej Rychlicki.
 • Tytuł: An innovative preparation for cleaning solid particle filters used in exhaust systems of diesel engines.
  Twórcy: Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Zbigniew Stępień, Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Grażyna Żak .
 • A multi-functional detergent additive to energy-efficient engine gasolines.
  Twórcy: Winicjusz Stanik, Michał Janeczek, Rafał Konieczny, Arkadiusz Palacz , Jakub Perlikowski, Katarzyna Sikora, Krzysztof Sikora.

 

Foshan2017 srebrny A2. MEDALE SREBRNE

 • Tytuł: The method for solidifying used bentonite and polymer drilling muds.
  Twórcy: Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Bartłomiej Jasiński, Anna Szajna, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz, Dariusz Bęben..
 • Tytuł: Composition of a non-fractionating cement slurry.
  Twórcy: Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka, Ewa Kątna.
 • Invert drilling fluid.
  Twórcy: Sławomir Błaż, Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Witold Leński, Grzegorz Szubra, Bartłomiej Jasińsk.

 

 

3. MEDALE BRĄZOWE

 • Foshan2017 Braz ATytuł: Method for determination of permeability of coal matrix rocks and skin effect.
  Twórcy: Tadeusz Szpunar, Paweł Budak.
 • Tytuł: Method for measurement of solubility of a gas, particularly carbon dioxide, in chemically aggressive sodium silicate solutions.
  Twórcy: Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Majkrzak, Anna Leginowicz.
 • Tytuł: Method for production of a modified TDAE petroleum plasticiser intended for rubber and natural rubber, particularly for car tyres, and the modified TDAE petroleum plasticiser intended for rubber and natural rubber, particularly for car tyres.
  Twórcy: Stefan Ptak, Janusz Jakóbiec (AGH), Artur Antosz, Wojciech Krasodomski, Zygmunt Burnus, Sylwia Jędrychowska, Wojciech Wilk, Aleksander Mazanek

 

 
 
 
 
 • foshan2017_zloty_418516
 • foshan2017_zloty_419982
 • foshan2017_zloty_421785
 • foshan2017_zloty_422123

 

 • foshan2017_brazowy_415087
 • foshan2017_brazowy_420367
 • foshan2017_brazowy_422219

 

 • foshan2017_brazowy_415087
 • foshan2017_brazowy_420367
 • foshan2017_brazowy_422219