naglowek WWW 2016 szer

  Program VII Konferencji Naukowo-Technicznej FUEL'S ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw"  

Dzień pierwszy: 16 listopada 2016

9.30 – 10.30 Rejestracja
10.30 Uroczyste otwarcie Konferencji

Sesja I – Kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju

10.40 – 11.00 Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych, Ministerstwo Energii
"Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - nowe regulacje z zakresu biokomponentów, biopaliw ciekłych i paliw ciekłych".

11.00 – 11.20 Adam Stępień, Dyrektor Generalny - Członek Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
„Produkcja, surowce, emisje - praktyczne implikacje nowelizacji krajowego prawodawstwa w obszarze wytwórczym biokomponentów".

11.20 – 11.40 Martynika Pałuchowska, Główny specjalista bad.-tech., Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
„Współpraca CEN z Komisją Europejską w aspekcie specyfikacji jakości paliwa E10+"

11.40 – 11.55 Dyskusja

11.55 – 12.20 Przerwa kawowa

Sesja II. Aspekty technologiczne zrównoważonego rozwoju produkcji paliw silnikowych

12.20 – 12.40 Ruta Baltause, DG ENERGY, Renewable Energy Unit
„Aktualizacja polityki Unii Europejskiej"

12.40 -13.00 Jan Biedroń, Szef Biura Technologii i Innowacji XI, Grupa LOTOS S.A.
„Biopaliwa zaawansowane – czy zdążymy do 2020 roku? "

13.00 – 13.20 Beata Altkorn, Kierownik Zakładu Analiz Naftowych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
„Potwierdzanie udziału biokomponentów w produktach metodą węgla 14C – luksus czy konieczność?"

13.20 – 13.40 Magdalena Rucińska, Naczelnik Wydziału Monitorowania Jakości Paliw w Departamencie Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
„Wyniki kontroli jakości paliw w świetle obowiązujących wymagań jakościowych w latach 2008 – 2015"

13.40 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

Sesja III. Zmiany w jakości paliw jako wynik polityki zrównoważonego rozwoju

15.00 – 15.20 Mieczysław Struś, Profesor, Politechnika Wroclawska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
„Biopaliwo Bioxidiesel II generacji w aspekcie emisji spalin i efektywności"

15.20 – 15.40 Zbigniew Stępień, Adiunkt, Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych,
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
„Wyzwania eksploatacyjne stawiane przez paliwa E20/E25"

15.40 - 15.50 Łukasz Jęczmionek, Prof. INiG-PIB, Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
„Bilans pierwiastków śladowych w procesie przeróbki olejów roślinnych do węglowodorowych biokomponentów oleju napędowego"

15.50 – 16.10 Zygmunt Burnus, Asystent, Zakład Analiz Naftowych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
„Metody oznaczania śladowych składników FAME, mających wpływ na właściwości niskotemperaturowe paliw, opracowywane przez CEN"

16.10 - 16.20 Dyskusja

16.20 Podsumowanie i zaproszenie na uroczystą kolację o 19.00

 

Dzień drugi: 17 listopada 2016

Sesja IV. Certyfikacja KZR: aspekty formalno- prawne

10.00 – 10.20 Marzena Skąpska; Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw, Agencja Rynku Rolnego „Doświadczenia ARR wynikające z prowadzenia rejestrów w ramach KZR"

10.20 -10.40 Witold Dżugan, Dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska
„Znaczenie certyfikacji w zarządzaniu ryzykiem w relacjach biznesowych"

10.40 -11.00 Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,
„System KZR INiG - certyfikacja paliw alternatywnych"

11.00 – 11.20 Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland
„Potwierdzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy roślinnej i odpadowej oraz wpływ na kolejne ogniwa łańcucha. Ryzyka związane z brakiem spełnienia wymagań na różnych etapach w łańcuchu dostaw."

11.20 – 11.40 Dyskusja

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

Sesja V. Certyfikacja KZR: aspekty praktyczne

12.00 -12.20 Piotr Nowacki, Kierownik Usług Żywnościowych AFL, SGS Polska Sp. z o.o.,
„Kontrole dostaw i dostawców"

12.20 -12.40 Katarzyna Czekała, Best Quality;
„Sposoby redukcji emisji gazów cieplarnianych"

12.40 – 13.00 Kamil Berdechowski, Specjalista bad.-tech., Zakład Paliw i procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
„Najczęstsze błędy popełniane podczas recertyfikacji w ramach Systemu KZR INiG"

13.00 – 13.20 Dyskusja i zakończenie konferencji

13.30 – 14.30 Obiad