INFORAMCJA DLA STUDENTA

W roku 2018 zasady przyjmowania na obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe, technologiczne lub dyplomowe) uległy zmianie. Obecnie, aby uzyskać kwalifikację do odbycia takiej praktyki, zainteresowany student powinien wybrać z pośród zakładów badawczych  Instytutu (www.inig.pl) zakład, w którym chciałby odbyć praktykę, uzyskać wstępną zgodę jego kierownika, a następnie wypełnić stosowne podanie (w załączeniu), potwierdzić go w Dziekanacie (zasadność składania podania), i złożyć w Dziale Personalnym Instytutu, ul. Lubicz 25A.

 O przyjęciu kandydata na praktykę, student zostanie powiadomiony niezwłocznie po akceptacji Dyrektora.

WAŻNE ! Proszę pamiętać o wpisaniu na podaniu danych kontaktowych

W dalszej kolejności należy przedłożyć w Dziale Personalnym min.2 egzemplarze „Porozumienia o organizację nieodpłatnej praktyki”, podpisane przez delegującą studenta Uczelnię. Każda praktyka rozpoczyna się od załatwienia spraw organizacyjnych (identyfikatory, listy obecności itp. oraz szkolenia bhp i p.poż.