Temat szkolenia:

Zielone Zamówienia Publiczne

Najbliższy termin szkolenia:

26 czerwca 2018 r.

Trenerzy:

1. Anna Rozkosz

2. Delfina Rogowska

Zakres szkolenia:

1. Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania.
2. Zrównoważone zamówienia publiczne w polityce Unii Europejskiej i Polski
3. Jak rozpocząć wdrażanie zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych?
3. Jak stosować zrównoważone zamówienia na poszczególnych etapach postępowania?
4. Dobre praktyki – przykłady zastosowania zrównoważonych zamówień w Polsce
5. Dobre praktyki – przykłady zastosowania zrównoważonych zamówień w Europie
6. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe – warsztaty
7. Ocena produktu w cyklu życia

Czas trwania szkolenia:

6 h

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele instytucji publicznych zobowiązanych do stosowania zamówień publicznych

Cel szkolenia:

Zielone Zamówienia Publiczne (green public procurement „GPP") oznaczają nowe podejście do procedur udzielania zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ zamawianych dostaw, usług oraz prowadzonych robót budowlanych na szeroko rozumiane środowisko i zdrowie ludzi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników/ czek z kluczowymi aspektami ZZP oraz przedstawienie prawodawstwa unijnego i krajowego oraz sposobów wdrażania polityki zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych. Na szkoleniu zostaną również przedstawione dobre praktyki z zakresu ZZP zarówno z obszaru kraju jak i krajów europejskich

Efekty szkolenia:

Uzyskanie wiedzy z zakresu Zielonych Zamówień Publicznych

Rodzaj szkolenia:

Teoria

Liczebność grupy:

do 20 osób

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie

Cena:

690 zł

Kontakt:

Grażyna Wdaniec
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon: 12 61 77 523
E-mail: szkolenia@inig.pl

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

W trybie stacjonarnym szkolenia odbywają się w oddziale Instytutu

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

  • DSC_8782
  • bagrowa_1
  • lubicz_parter_1_2
  • lubicz_parter_2_1
  • lubicz_sala_kolumnowa
  • lukasiewicza
  • warszawa_2