Rada Naukowa czasopisma „Nafta-Gaz”:

dr Scott Bailey – niezależny ekspert, USA
dr Frank Chang – Saudi Aramco, Arabia Saudyjska
prof. Tom Davis – Colorado School of Mines, USA
prof. Jolanta Grzechowiak – Politechnika Wrocławska, Polska
prof. Jacek Matyszkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
prof. R. Paul Philp – University of Oklahoma, USA

Komitet Redakcyjny:

p.o. Redaktora naczelnego 
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska

Redaktorzy tematyczni: 
prof. Andrzej Kostecki
Andrzej Froński, prof. INiG
Michał Krasodomski, prof. INiG

Sekretarz redakcji: 
mgr Wojciech Łyko

Redaktor statystyczny:
dr Tadeusz Kwilosz

Redaktorzy językowi:
Małgorzata Warnecka – język polski
Katarzyna Wróbel – język polski
Norman Butler – język angielski
Brian Scott – język angielski

dr Frank Chang – Saudi Aramco, Arabia Saudyjska