Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 listopada 2017 r. posiadamy notyfikację dla Rozporządzenia GAR 2016/426 w zakresie urządzeń spalających paliwa gazowe.

W zakresie Rozporządzenia dla urządzeń spalających paliwa gazowe (GAR) Biuro prowadzi ocenę zgodności w oparciu o następujące programy:

  • Program certyfikacji nr PCW-1 dla urządzeń spalających paliwa gazowe obejmujący badanie typu UE (GAR-B);
  • Program certyfikacji nr PCW-3 dla urządzeń spalających paliwa gazowe -certyfikacja partii wyrobów (GAR-F);
  • Program certyfikacji nr PCW-4 dla urządzeń spalających paliwa gazowe -certyfikacja jednostkowa (GAR-G);
  • Program certyfikacji nr PCW-5 dla urządzeń spalających paliwa gazowe obejmujący badanie typu  wraz z nadzorem nad produkcją – zapewnienie zgodności z typem opartej na wewnętrznej kontroli produkcji oraz nadzorowaniu kontroli produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2), lub zapewnienie zgodności z typem opartej na zapewnieniu jakości produkcji (moduł D) lub zapewnienie zgodności z typem opartej na zapewnieniu jakości wyrobu (GAR-BC, GAR-BD, GAR-BE);

Powyższe programy są udostępniane przez Biuro na życzenie klienta.

 

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 14.11.2017