Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Zielone Zamówienia Publiczne" organizowanym przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dn. 26 czerwca 2018 r. w oddziale Instytutu w Warszawie.

Zielone Zamówienia Publiczne (green public procurement „GPP") oznaczają nowe podejście do procedur udzielania zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ zamawianych dostaw, usług oraz prowadzonych robót budowlanych na szeroko rozumiane środowisko i zdrowie ludzi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami ZZP oraz przedstawienie prawodawstwa unijnego i krajowego oraz sposobów wdrażania polityki zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych. Na szkoleniu zostaną również przedstawione dobre praktyki z zakresu ZZP zarówno z obszaru kraju, jak i krajów europejskich.

 
Pobierz program szkolenia

Więcej informacji o szkoleniu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkolenia.