INFORAMCJA DLA STUDENTA

Ze względu na ogromne zainteresowanie możliwością odbycia praktyk informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy począwszy od 2016r wprowadza nowe zasady przyjęć na obowiązkowe praktyki studenckie.

Aby uzyskać kwalifikację do odbycia takiej praktyki (4 tygodniowej zawodowej
i technologicznej oraz 2 tygodniowej dyplomowej) zainteresowany student powinien wybrać ze strony internetowej Instytutu zakład badawczy (www.inig.pl), w którym chciałby odbyć praktykę, wypełnić wniosek (w załączeniu), potwierdzić go w Dziekanacie (zasadność składania podania),
a następnie złożyć go w terminie do 15 kwietnia 2016r w Dziale Personalnym Instytutu. O przyjęciu kandydata na praktykę, student zostanie powiadomiony niezwłocznie po zakwalifikowaniu.

WAŻNE ! dane kontaktowe wpisane na podaniu

W dalszej kolejności należy przedłożyć w Dziale Personalnym min.2 egzemplarze „Porozumienia o organizację nieodpłatnej praktyki”, podpisane przez delegującą studenta Uczelnię.

Praktyki zawodowe i technologiczne będą organizowane tylko w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień przez 4 kolejne tygodnie. Rozpoczynać się będą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w siedzibie Instytutu przy ul. Lubicz 25 A.
Dwutygodniowa praktyka dyplomowa będzie organizowana w każdym czasie.

Pobierz załącznik