Program Konferencji


Konferencja odbędzie się w dniach od 14 (środa) do 16 (piątek) października 2009 roku w Centrum Konferencyjno Rekreacyjnym „Czarna” w Czarnej niedaleko Ustrzyk Dolnych.

W ramach Konferencji poruszona zostanie tematyka dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

W szczególności dotyczyć będzie:
-  źródeł powstawania odpadów,
-  nowoczesnych metod zbiórki odpadów, ich przetwarzania, unieszkodliwiania i wykorzystania,
-  odpadów jako źródeł zanieczyszczeń środowiska, metod likwidacji zagrożeń,
-  pozyskiwania energii z odpadów,
-  uwarunkowań prawnych oraz aspektów ekonomicznych w gospodarce odpadami.

Przewiduje się również przeprowadzenie sesji posterowej.