Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się Leksykonu przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, unikatowego na polskim rynku wydawnictwa. Zredagowany pod kierunkiem Wiesława Górskiego Leksykon zawiera ponad 4000 haseł z zakresu ropy naftowej i jej produktów, technologii przetwórstwa ropy naftowej, magazynowania ropy i produktów ropopochodnych, badań laboratoryjnych oraz urządzeń stosowanych w procesach przerobu ropy naftowej, wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.

 

Leksykon, wydany dzięki finansowemu wsparciu firmy Orlen Oil, dedykowany jest pracownikom przemysłu naftowego, pracownikom instytutów badawczych, nauczycielom, studentom oraz użytkownikom przetworów naftowych i płynów eksploatacyjnych.

Wydawnictwo to jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej Instytutu Nafty i Gazu – PIB, tel.: 12 617 76 32, e-mail: nafta-gaz@inig.pl, w cenie 150 zł netto + 5% VAT za egzemplarz.