Wykaz ważnych Certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009

Nr certyfikatu Termin ważności Nazwa i adres organizacji Zakres certyfikacji
006 / 2 / 2015
(wyd.13-02-2015)
16-02-2015
÷ 15-02-2018
RADIATYM Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, 
ul. Przewozowa 20
Projektowanie, produkcja połączeń PE-STAL, monobloków izolujących, kompensatorów liniowych typ KLR oraz izolujących połączeń kołnierzowych IPK do sieci przesyłowych i rozdzielczych gazu, wody i paliw płynnych, produkcja konstrukcji stalowych, korpusów i rur
005 / 5 / 2015
(wyd.10-06-2015)
21-06-2015
 ÷ 20.06.2018
P.P.H. WADEX S.A.
54-519 Wrocław, 
ul. Jerzmanowska 8
Projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów kominowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych wyrobów metalowych
001 / 4 / 2013 16.11.2013 
÷ 15.11.2016
TERMET S.A. 
58-160 Świebodzice,
ul. Długa 13
projektowanie, produkcja, sprzedaż 
i serwisowanie ogrzewaczy wody, kotłów c.o., zasobników ciepłej wody użytkowej, bezprzewodowego sprzętu turystycznego, armatury grzewczej 
i towarów handlowych


 Brak zawieszeń, cofnięć oraz unieważnień certyfikatów.


Adres Biura:

INSTYTUT  NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
BIURO CERTYFIKACJI 
PL 31-503 KRAKÓW, UL. LUBICZ 25 A 

tel.: 12 617 76 38 
fax: 12 421 00 50 

Kierownik Biura:

mgr inż. Magdalena Swat 
 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 26.07.2016