W XXIII plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera, pracownik Instytutu, pan dr inż. Zbigniew Stępień otrzymał tytuł Srebrnego Inżyniera w kategorii „Nauka".

Dr inż. Zbigniew Stępień, zastępca Kierownika Zakładu Oceny Właściwości Eksploatacyjnych Instytutu Nafty i Gazu – PIB, a także Kierownik Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych to specjalista w zakresie badań silnikowych paliw i olejów smarowych, opracowywania i badania systemów oczyszczania spalin tłokowych silników spalinowych, rozwiązywania problemów związanych ze współdziałaniem paliw i olejów smarowych w silnikach oraz oddziaływania paliw na układy wtrysku paliwa silników ZS jak i ZI.

statuetka Srebrny inz ZStepien Jest autorem ponad 90 artykułów naukowych, publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą, także w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej „A" oraz ponad 150 różnych dokumentacji technicznych z projektów badawczych. Wygłosił referaty na ponad 50 zagranicznych i krajowych konferencjach i sympozjach.


Jako ekspert, bierze udział w opracowywaniu ekspertyz na rzecz różnych podmiotów gospodarczych i sądownictwa, dotyczących uszkodzeń tłokowych silników spalinowych powiązanych ze stosowanymi paliwami i środkami smarowymi.