W serii wydawniczej "Prace Naukowe INIG-PIB" ukazały kolejne ciekawe monografie. Zapraszamy do zapozania się z pełną ofertą wydawniczą.

210 Habera

211 warnecki

212 kostecki

213 dziadzio